Föreläsare NorrLär 2013

Föreläsningsprogram 2013
Föreläsningsprogrammet här nedan är preliminärt och kommer att ändras många gånger än… Känner du till någon riktigt duktig föreläsare som du gärna vill se på NorrLär 2013? Maila till norrlar@pitea.se!
_______________________________________________

Lena Gällhagen, Nacka
– Lustfyllt lärande med iPads (F-3)
Nutidens barn är födda in i den digitala världen! För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Med rätt verktyg hamnar lusten att lära, barnens egna drivkrafter, kreativitet och skapande i fokus samtidigt som målen i läroplanerna uppnås.
Föreläsningen bjuder på inspiration, teori och läroplanskopplingar.
_______________________________________________

Peter Burman, IT-pedagog, Vännäs
– ”Flippat lärande”
Lärare ”byter” klasser med varandra med modern teknik – elever samarbetar oberoende av geografisk befintlighet.
Vi kommer få vara med om en lektion i geografi med en klass på Erikslundsskolan i Täby och dess lärare Karin Brånebäck.
_______________________________________________
Andreas Skog, Mediacenter, Umeå
– Sociala medier för lärande
Dagens unga lever i ett helt annat kraftfält än vad vi gjorde. I sociala medier pågår gemenskap, identitetskapande – och lärande. Hur kan skolan bejaka och använda de lärandeprocesser och den delamedsigkultur som kännetecknar sociala medier? Och hur kan vi i skolan förädla elevernas IT-kompetens till en digital kompetens?
_______________________________________________
Britt Hansson och Catarina Björnsson, Skoldatatek Norrbotten 
– iPads i specialundervisningen
Hur kan vi använda iPads vid kommunikationssvårigheter? Britt och Cattis berättar och ger tips bl.a. om iPads som lärverktyg och appar som underlättar kommunikation även i särskolan.
_______________________________________________
Angela Andersson, eTwinning National Support Service 
– eTwinningprojekt (F-9)
Ett eTwinningprojekt innebär att grupper från minst två skolor i olika europeiska länder skapar ett gemensamt projekt och använder IKT för att genomföra arbetet. Skolorna kommunicerar och samarbetar via Internet, och faktiska möten är inte ett krav. Är du intresserad av att inleda ett samarbete med lärare och elever i något annat land? Då får du inspiration och information här! Passar alla stadier.
_______________________________________________
Erica Lövgren, svenskutvecklare, Piteå (Guldäpplevinnare 2009)
– Klurigt, lurigt och roligt i skolan
Erica har skrivit boken ”Med datorn som skrivverktyg” (2010) och är på gång med fler verk.
_______________________________________________
Cecilia
Cecilia Stavert, utvecklingsledare, Lessebo kommun
Lessebo kommun har fått bidrag från Skapande Skola för att genomföra ett projekt där proffsfilmare och elever arbetar tillsammans. Cecilia berättar om utvecklingsarbetet – tillvägagångssätt och resultat. Du får också information om hur du söker bidrag från Skapande Skola.
________________________________________________

Åsa Ådemo, matteutvecklare, Piteå
– Modern matematik – IKT i matematiken

______________________________________________


Gunilla Dahlblom, IT/mediepedagog, Piteå
– Inledning NorrLär 2013 (Fsk, F-9)
Införandet av IKT i skolan innebär en omdefiniering av vad det innebär att ha kunskap i det moderna samhället. Den nya tekniken ställer nya krav på lärarens kunnande och förmåga att hantera det oväntade och oplanerade. Skolan ska stödja elevernas utveckling mot framtidskompetens – hur gör man det?
______________________________________________

Carina Carlsson, förskollärare och IT/mediepedagog, Piteå
– Rörlig Bild och Berättande – om filmarbete i Piteås skolor
Syftet med filmarbete i skolan är att det ska leda till skolutveckling. Att arbeta med Rörlig bild ger ytterligare uttrycksmöjligheter för berättandet. Genom arbetet med filmskapande påverkas och förändras inlärningsmiljöer i förskola och skola, och förhoppningsvis kan detta leda till att fler elever når målen i svenskämnet.
______________________________________________

Ann-Christin Forsberg, IT/mediepedagog och svenskutvecklare, Piteå
– Med IKT som verktyg i svenskundervisningen.
Med IKT som verktyg i svenskundervisningen på alla stadier skapas möjlighet att ”på riktigt” samarbeta, och skapa goda texter där ord, bild, och ljud samspelar. I Piteås arbete med ”Att skriva sig till läsning” är dessa tre begrepp hörnstenarna.  Här får du tips, idéer och inspiration. Anki delar med sig ur sin erfarenhet både som ASL-ansvarig och kommunal språkutvecklare.
_______________________________________________

Ulla-Karin Lundgren-Öhman, IT/mediepedaog, Piteå
– När möjligheterna är i fokus – media och IKT i förskolan. (Fsk)
Ulla-Karin berättar om det aktuella projektet LekMiT där förskolor arbetar med IKT och media bland de riktigt små barnen, bl.a. iPads.
_______________________________________________
Annonser