Utställare

Här presenterar vi deltagande företag, organisationer, myndigheter,  förlag och föreningar.
Listan fylls på allt eftersom.

Sanoma Utbildning

________________________________________________

ActivBoard

________________________________________________

SmartBoard
________________________________________________Grafit Education, Apple, iPads

________________________________________________

    

Nationalencyklopedin, NE + UR + Norstedts

________________________________________________

Annonser

Föreläsningsprogram

Programmet som pdf:
Scema med tider och lokaler

Programmet som jpg-bild:
Program för NorrLär 2012